Årsmøtedokumenter

HKEisdberg1-150x150

 

Det nærmer seg årsmøte. Vedlagt finner dere årsmøtedokumenter.


SAK 1 – Innkalling og dagsorden
SAK 2 – Årsmelding HK Eidsberg 2016
SAK 3 – Balanse HK Eidsberg
SAK 3 – Regnskap samarbeid Askim, Trøgstad og Hk Eidsberg
SAK 3- Resultatregnskap HK Eidsberg
SAK 3 – Revisors uttalelse
SAK 4 – Budsjett 2017
SAK 5 – VALG

Invitasjon håndballskole Vinterferien 2017 (Uke 8)

Håndballskole vinterferie 2017HKEisdberg1-150x150

Årsmøte

HKEisdberg1-150x150

Det varsles herved om dato for årsmøtet i HK Eidsberg. Årsmøtet avholdes 21. mars 2017 klokken 1800.

Vanlige årsmøtesaker inkludert valg står på agendaen. Saker må meldes innen 01. mars.

HK Eidsberg lotteriet 2016

HKEisdberg1-150x150Torsdag 21 april ble det foretatt trekning av HK Eidsberg lotteriet 2016. Vi har vært i kontaktet med mange glade vinnere. Gratulerer til dere alle!
Tusen takk til alle som har bidratt med gevinster, takk til alle som har støtte med å kjøpe lodd og takk til alle som har solgt lodd.
Da er det 1 år til neste gang.

Trekningsliste

Årsmøtedokumenter

HKEisdberg1-150x150

Det nærmer seg årsmøte. Vedlagt finner dere årsmøtedokumenter, med unntak av valg av valgkomite da denne ikke er helt på plass enda.

 

SAK 1 – Innkalling og dagsorden
SAK 2 – Årsberetning
SAK 3 – regnskap – revisjonsberetning
SAK 3 – Regnskap og balanse 2015
SAK 4.1 -Retningslinjer HK Eidsberg 2016-2017, med merknader
SAK 4.2 – NY lov HK Eidsberg
SAK 4.3 – Sportslig handlingsplan 2016 – 2019, med merknader
SAK 4.4 – Strategidokument 2016 – 2019, med merknader
SAK 6 – Budsjett 2016
SAK 7 – valg